[článek] Jak na inventarizaci majetku a závazků v účetnictví?

[5 minut čtení] Každá účetní jednotka musí provádět v pravidelných intervalech inventarizaci. Víte, jaké povinnosti jsou s inventarizací spojeny a jak o zjištěných rozdílech účtovat? Při inventarizaci se porovnává skutečný stav s účetním stavem, a to u všeho majetku a všech závazků. V praxi pak mohou nastat tři situace. V ideálním případě se……

Přečtěte si celý článek [článek] Jak na inventarizaci majetku a závazků v účetnictví?

Autor: Podnikatel.cz