[článek] Jak se účtuje o rezervě na splatnou daň z příjmů?

[4 minuty čtení] Tvoření rezervy v účetnictví je určeno k pokrytí závazků nebo nákladů, u kterých předpokládáme, že nastanou, a předem známe jejich účel. Jak je to s rezervou na daň z příjmů? Účetní jednotky jsou povinné vést účetnictví tak, aby výstupy z účetnictví podávaly věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky a její……

Přečtěte si celý článek [článek] Jak se účtuje o rezervě na splatnou daň z příjmů?

Autor: Podnikatel.cz