[článek] Jak účtovat o dohadných položkách k cizoměnovým závazkům a pohledávkám?

[4 minuty čtení] Aby mohlo účetnictví podávat věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky, musí dodržovat určité zásady při vedení účetnictví. K zaúčtování nákladů a výnosů do správného období pak slouží dohadné položky. Jedním z účetních pravidel je dodržování akruálního principu. Akruální princip spočívá v tom, že náklady a výnosy……

Přečtěte si celý článek [článek] Jak účtovat o dohadných položkách k cizoměnovým závazkům a pohledávkám?

Autor: Podnikatel.cz