[článek] Události po rozvahovém dni a jejich zohlednění v účetní závěrce

[4 minuty čtení] Nastala u vás nějaká událost po uzavření účetnictví, která by mohla ovlivnit rozhodování uživatelů účetních výkazů? O této události se musíte zmínit v příloze k účetní závěrce. V rámci účetní závěrky se do finálních účetních výkazů promítnou všechny účetní případy, které nastaly v průběhu účetního období. Zaúčtování všech účetních dokladů zajistí……

Přečtěte si celý článek [článek] Události po rozvahovém dni a jejich zohlednění v účetní závěrce

Autor: Podnikatel.cz