Co je to přehled o peněžních tocích a jak se sestavuje?

[5 minut čtení] Některé účetní jednotky v rámci účetní závěrky sestavují navíc přehled o peněžních tocích. Jaké známe druhy a jaké informace nám poskytuje? Účetní závěrka se skládá z účetních výkazů, a to z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Některé účetní jednotky navíc musí sestavit například přehled o peněžních tocích……

Přečtěte si celý článek Co je to přehled o peněžních tocích a jak se sestavuje?

Autor: Podnikatel.cz