Co musí obsahovat příloha k závěrce mikro jednotky a proč je důležitá?

[3 minuty čtení] Účetní závěrka tvoří nedílný celek účetních výkazů, a to rozvahu, výkaz zisků a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Jaké informace nám přináší příloha a proč je důležitá? Účetní závěrka se skládá typicky z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. Některé účetní jednotky mají povinnost sestavovat také……

Přečtěte si celý článek Co musí obsahovat příloha k závěrce mikro jednotky a proč je důležitá?

Autor: Podnikatel.cz