CzechInvest: Dvě třetiny nových investic mají v tuzemsku vysokou přidanou hodnotu

Pandemie koronaviru pomohla uspíšit snahy CzechInvestu posledních let. Krizi navzdory roste podíl investic s vysokou přidanou hodnotou. To znamená investic technologicky orientovaných nebo navázaných na výzkum a vývoj ve strategických oblastech….

Přečtěte si celý článek CzechInvest: Dvě třetiny nových investic mají v tuzemsku vysokou přidanou hodnotu

Autor: Bussinessinfo