Digitální nevolnictví? Firmy se učí zvládat řízení zaměstnanců na dálku

Pandemie koronaviru covid-19 změnila vztahy mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými revolučním způsobem. Stovky tisíc lidí se ze dne na den ocitly na home office, aniž s tím měli předchozí zkušenosti oni sami i jejich šéfové….

Přečtěte si celý článek Digitální nevolnictví? Firmy se učí zvládat řízení zaměstnanců na dálku

Autor: Bussinessinfo