Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Tvorba podnikatelského záměru je nezbytnou fází přípravy na podnikání, odhalí totiž potenciál vašeho podnikatelského nápadu. Jednou ze stěžejních částí podnikatelského záměru je pak podnikatelská rozvaha, nebo-li finanční plán podnikání. Bez něj byste se do podnikání raději pouštět neměli, protože váš úspěch není zdaleka zaručen. Finanční plán podnikání Samostatnou kapitolou přípravy podnikatelského……

Přečtěte si celý článek Finanční plán podnikání jako součást podnikatelského záměru

Autor: iPodnikatel.cz