Jak odvolat jednatele z funkce a kdy se jednatel může své funkce vzdát?

[6 minut čtení] Důvod rozhodnutí o odvolání z funkce může být jakýkoliv, ale jednatele je možné odvolat také bez uvedení důvodu. Jaký je průběh? O tom, kdo je jednatelem společnosti s ručením omezeným, rozhoduje valná hromada, případně jediný společník při výkonu působnosti valné hromady. Jednatele jako statutární orgán lze do funkce zvolit……

Přečtěte si celý článek Jak odvolat jednatele z funkce a kdy se jednatel může své funkce vzdát?

Autor: Podnikatel.cz