Jak sestavit výkaz o změnách vlastního kapitálu?

[4 minuty čtení] Součástí účetní závěrky může být také přehled o změnách vlastního kapitálu. Víte, jak se takový výkaz sestavuje a co je jeho obsahem? Zákon o účetnictví definuje, co je obsahem účetní závěrky. Účetní závěrka se sestavuje k rozvahovému dni, nejčastěji na konci účetního období, a obsahuje soubor účetních výkazů……

Přečtěte si celý článek Jak sestavit výkaz o změnách vlastního kapitálu?

Autor: Podnikatel.cz