Jak vybudovat lepší postcovidové Česko?

Česká republika potřebuje vyrovnávat velké nerovnosti v rámci společnosti, umožnit, aby inovace a moderní technologie mohli využívat všichni lidé, nejen někteří jako dnes….

Přečtěte si celý článek Jak vybudovat lepší postcovidové Česko?

Autor: Bussinessinfo