Jaká jsou pravidla pro zvyšování nájemného

Úpravu výše nájemného, především pak jeho zvýšení, je možné zahrnout již do nájemní smlouvy. Stejně tak se na podmínkách může pronajímatel s nájemcem kdykoliv dohodnout. V případě absence dohody, se pak postupuje podle pravidel stanovených občanským zákoníkem. Ten upravuje i možnost domáhat se zvýšení nájemného prostřednictvím soudu….

Přečtěte si celý článek Jaká jsou pravidla pro zvyšování nájemného

Autor: novinky.cz