Jaká mají práva společníci v kapitálových obchodních společnostech?

[4 minuty čtení] Základní práva společníků kapitálových společností a povinnosti, které společníkům těchto typů obchodních společností ze zákona vyplývají. Společníci obchodní společnosti mají ze zákona nejen určitá práva, ale také povinnosti. Obchodní společnosti můžeme rozdělit na tzv. společnosti osobní, mezi něž se řadí společnost komanditní a veřejná obchodní společnost, a……

Přečtěte si celý článek Jaká mají práva společníci v kapitálových obchodních společnostech?

Autor: Podnikatel.cz