Jaká upřesnění přináší nová interpretace o znehodnocování stálých aktiv?

[4 minuty čtení] Národní účetní rada schválila v březnu text interpretace I-45 – Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv. Jaká přináší doporučení? Interpretace I-45 se zabývá znehodnocením stálých aktiv. Běžné trvalé opotřebení dlouhodobého majetku je v účetnictví zachyceno prostřednictvím odpisů. Jakmile tedy účetní jednotka pořídí dlouhodobý majetek a začne jej jako dlouhodobý……

Přečtěte si celý článek Jaká upřesnění přináší nová interpretace o znehodnocování stálých aktiv?

Autor: Podnikatel.cz