Kdo, kdy a jak bude moct využít offline evidenci tržeb místo #EET?

[4 minuty čtení] Offline evidenci tržeb, kterou chce zavést ministerstvo financí, budou moct využívat pouze OSVČ. Podmínkou je rovněž to, aby podnikatel nebyl plátcem DPH, neměl více jak dva zaměstnance a výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesahovala 200 000 Kč….

Přečtěte si celý článek Kdo, kdy a jak bude moct využít offline evidenci tržeb místo #EET?

Autor: Podnikatel.cz