Minimální platby OSVČ na pojistném stoupnou o 300 korun

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají podnikání jako hlavní výdělečnou činnost, se nemohou vyhnout placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění. I při příjmech v jednotkách tisícikorun musí být placeno vždy alespoň minimální pojistné. Minimální měsíční zálohy se pro rok 2020 opět zvyšují….

Přečtěte si celý článek Minimální platby OSVČ na pojistném stoupnou o 300 korun

Autor: novinky.cz