MMR: Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hostilo v úterý 13. října online jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na pracovní úrovni. Rada na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů, legislativní přípravu na nové programové období i návrh alokace pro jednotlivé operační programy….

Přečtěte si celý článek MMR: Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

Autor: Bussinessinfo