Mobilního operátora vyměníte snáze a levněji, novinky se navíc týkají i OSVČ

[3 minuty čtení] Změna mobilního operátora se zjednoduší, zkrátí a zlevní. OSVČ navíc v tomto získají stejná práva a možnosti jako nepodnikající fyzické osoby. Lhůta pro zánik smlouvy v případě přenesení čísla se zkrátí z 10 na 2 dny. Úhrada spojená s předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou se sníží na jednu……

Přečtěte si celý článek Mobilního operátora vyměníte snáze a levněji, novinky se navíc týkají i OSVČ

Autor: Podnikatel.cz