Nekalá soutěž? Zakazuje se!

Nekalá soutěž je vymezena novým občanským zákoníkem jako jednání v hospodářské soutěži, která je v rozporu s dobrými mravy a současně může přivodit újmu jiným podnikatelům na trhu nebo spotřebitelům. Mezi nejčastější formy nekalé soutěže patří klamavá reklama, klamavé označení zboží či služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, podplácení či srovnávací reklama.……

Přečtěte si celý článek Nekalá soutěž? Zakazuje se!

Autor: iPodnikatel.cz