Nesprávný výběr pracovních pomůcek zvyšuje náklady firem na logistiku a odpadové hospodářství

 Nevhodně zvolené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro zaměstnance zvyšují firmám náklady odpadové hospodářství a s tím související logistiku. Ukazují to výsledky dobrovolných bezpečnostních auditů, které pomáhají s efektivnějším řízením výdajů za nákup povinného ochranného vybavení pro zaměstnance. Vedle toho přispívají ke snížení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání. Shodují……

Přečtěte si celý článek Nesprávný výběr pracovních pomůcek zvyšuje náklady firem na logistiku a odpadové hospodářství

Autor: Bussinessinfo