O podporu na regeneraci a využití brownfieldů mohou obce, města a kraje žádat až do konce září

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020….

Přečtěte si celý článek O podporu na regeneraci a využití brownfieldů mohou obce, města a kraje žádat až do konce září

Autor: Bussinessinfo