Od července 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %

 Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. od 1. července, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %….

Přečtěte si celý článek Od července 2019 se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %

Autor: Bussinessinfo