Od ledna se mění pravidla pro platbu pojistného

Nový rok 2019 přinese osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které mají povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, změny v placení pojistného. Mění se i splatnost a minimální výše pojistného na nemocenské pojištění. Změny přináší novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti….

Přečtěte si celý článek Od ledna se mění pravidla pro platbu pojistného

Autor: novinky.cz