Peníze z programů nadnárodní spolupráce půjdou částečně i na boj s pandemií

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii covid-19 úspěšně pokračují v realizaci. U všech programů bylo pro rok 2020 splněno pravidlo n+3 a k začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 procent z celkové alokace programů, která činí……

Přečtěte si celý článek Peníze z programů nadnárodní spolupráce půjdou částečně i na boj s pandemií

Autor: Bussinessinfo