Pozvánka na valnou hromadu společnosti po novele zákona o obchodních korporacích

Nejvyšším orgánem akciových společností je valná hromada, tedy schůze všech akcionářů společnosti, která činí ta nejdůležitější rozhodnutí týkající se života společnosti. Takovým rozhodnutím může být například schválení účetní závěrky, odvolání či jmenování volených orgánů společnosti nebo změna stanov společnosti. Aby mohla být valná hromada řádně uspořádána, je třeba před jejím……

Přečtěte si celý článek Pozvánka na valnou hromadu společnosti po novele zákona o obchodních korporacích

Autor: Lidovky.cz