Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2018 (částky 89 – 90 Sb.)

 Předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR od 20. do 26. srpna 2018 (34. týden). V tomto týdnu byla mj. publikována vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR nebyl publikován žádný nový dokument. Plné znění právních předpisů v……

Přečtěte si celý článek Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2018 (částky 89 – 90 Sb.)

Autor: Bussinessinfo