Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2018 (částky 101–103 Sb./27 Sb. m.s.)

 V tomto týdnu bylo publikována mj. vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ve sbírce mezinárodních smluv ČR bylo publikováno jedno sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF….

Přečtěte si celý článek Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 38. týden 2018 (částky 101–103 Sb./27 Sb. m.s.)

Autor: Bussinessinfo