Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2020 (částka 152-155 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byla tento týden publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF….

Přečtěte si celý článek Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2020 (částka 152-155 Sb.)

Autor: Bussinessinfo