Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2020 (částka 169–174 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR nebylo publikováno žádné sdělení MZV. Plné znění právních předpisů……

Přečtěte si celý článek Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 43. týden 2020 (částka 169–174 Sb.)

Autor: Bussinessinfo