Přehledy na sociálku lze podat do 18. září, nejlépe online. ČSSZ nabízí návod

[1 minuta čtení] Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ byl posunut. ČSSZ stále upřednostňuje online způsob a poskytuje stručný a jasný návod. Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích……

Přečtěte si celý článek Přehledy na sociálku lze podat do 18. září, nejlépe online. ČSSZ nabízí návod

Autor: Podnikatel.cz