Přejímka stroje? Online nebo s pomocí videa

Kritický moment v pandemii, kdy si zákazník nemůže přijet stroj zkontrolovat a toto zařízení nemůže být předáno a expedováno, překonala firma TOS VARNSDORF formou přejímky zboží v podobě on-line přenosu nebo pořízením videozáznamů z jeho zkoušek. Distanční formu přejímky už firma zapracovala do návrhu kupních smluv a stala se standardem….

Přečtěte si celý článek Přejímka stroje? Online nebo s pomocí videa

Autor: Bussinessinfo