Přeměny obchodních korporací

Termín přeměna obchodní korporace označuje proces, při němž dochází k právnímu spojování nebo rozdělování závodů, popřípadě ke kombinaci uvedených procesů do jednoho nebo více právních nástupců – nástupnických obchodních korporací (společností)….

Přečtěte si celý článek Přeměny obchodních korporací

Autor: Bussinessinfo