Program INFIN nabídne pražským podnikatelům od poloviny dubna zvýhodněné financování

 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Radou hlavního města Prahy zveřejnily 15. března výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu je na něj vyčleněno……

Přečtěte si celý článek Program INFIN nabídne pražským podnikatelům od poloviny dubna zvýhodněné financování

Autor: Bussinessinfo