RSA (Responsive Search Ads)

Responzivní reklama ve vyhledávání dokáže přizpůsobit text reklamy tak, aby byl relevantní zákazníkům. Při nastavení této reklamy vložíte více různých nadpisů a popisků. Systém si je testuje a poté vyhodnotí, které kombinace fungují nejlépe. Důležité je, aby se neopakovali v nadpisech stejné nebo podobné sousloví. Buďte více kreativní.   Tipy jak……

Přečtěte si celý článek RSA (Responsive Search Ads)

Autor: Visibility