Snižování chudoby prostřednictvím podpory mikro a malých podniků v Hondurasu

Podpora důstojné práce a posílení postavení žen a mladých lidí v Catacamas v Hondurasu navazuje na sérii projektů podpořených českou rozvojovou pomocí. Oblast okolo města Catacamas se potýká s chudobou a velkou mírou nerovnosti ve společnosti, z tohoto důvodu byl v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR financován projekt na vytvoření nezbytných podmínek pro podnikání žen……

Přečtěte si celý článek Snižování chudoby prostřednictvím podpory mikro a malých podniků v Hondurasu

Autor: Bussinessinfo