Stížností na Airbnb v Praze přibývá. Finanční úřad má přehled o ubytovatelích

Během posledních čtyř let se zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb typu Airbnb v centru Prahy. Úřady podle kritiků Airbnb nejsou za současné legislativy schopné pronajímatele řádně kontrolovat. Finanční správě se ale nedávno podařilo získat informace o ubytovatelích, na základě kterých hodlá prověřit, zda platí daně….

Přečtěte si celý článek Stížností na Airbnb v Praze přibývá. Finanční úřad má přehled o ubytovatelích

Autor: novinky.cz ekonomika