Věcná břemena – jak na zřízení služebnosti

 Text seznamuje čtenáře s aktuální právní úpravou věcných břemen, s jejich definicí, typovým rozlišením a způsoby jejich zřizování a rušení….

Přečtěte si celý článek Věcná břemena – jak na zřízení služebnosti

Autor: Bussinessinfo