Víte, kdy je rezerva daňově uznatelným výdajem a sníží základ daně?

[4 minuty čtení] Víte, kdy účetní jednotka tvoří rezervy a jaký má jejich tvorba dopad do základu daně? A je tvorba rezerv povinná nebo dobrovolná? O rezervách najdeme ustanovení jak v zákoně o účetnictví, tak v zákoně o daních z příjmů a v dalších navazujících daňových předpisech….

Přečtěte si celý článek Víte, kdy je rezerva daňově uznatelným výdajem a sníží základ daně?

Autor: Podnikatel.cz