Vychází nová norma ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou pro mnoho podniků na prvním místě, přesto dochází k úrazům a to i smrtelným. ČSN ISO 45001 umožní zavést systém, pomůže řídit rizika a zlepšit výkonnost v oblasti BOZP….

Přečtěte si celý článek Vychází nová norma ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Autor: Bussinessinfo