Vývoz a dovoz zboží – DPH při obchodování s „třetími zeměmi“

Jak už jsme zmínili v předchozím článku, třetí zemí myslíme stát mimo Evropskou unii. V kontextu obchodování se třetími zeměmi využíváme pojmy „vývoz“ (výstup zboží z Evropské unie) a „dovoz“ (vstup zboží z třetí země na území Evropské unie). V tomto případě nerozlišujeme, zda je druhá strana osobou registrovanou k……

Přečtěte si celý článek Vývoz a dovoz zboží – DPH při obchodování s „třetími zeměmi“

Autor: iPodnikatel.cz