Z fondů pro dvacet lidí se staly továrny na sny

Řada investičních firem lákajících střadatele k tomu, že jim nebývale hodně zhodnotí úspory, podniká podle §15 zákona o investičních společnostech. Říká se jim zkráceně „15 ZISIF“. Uvádí, že jsou registrováni u České národní banky (ČNB). Jenže to je pouhé zapsání do seznamu. Střadatelé si pak myslí, že tedy mají licenci a dohled jako velké……

Přečtěte si celý článek Z fondů pro dvacet lidí se staly továrny na sny

Autor: novinky.cz ekonomika