Dodržujete všechny zásady při vedení účetnictví? A znáte je vůbec?

[3 minuty čtení] Z podstaty zákona o účetnictví vychází základní zásady, které je zapotřebí při vedení účetnictví dodržovat. Znáte je všechny? Účetnictví jako takové by mělo poskytovat informace o stavu a hospodaření účetní jednotky, a to tak, aby na základě výstupů z účetnictví mohli uživatelé účetních informací činit ekonomická rozhodnutí. Aby bylo……

Přečtěte si celý článek Dodržujete všechny zásady při vedení účetnictví? A znáte je vůbec?

Autor: Podnikatel.cz